Historie

Den 24. maj 1999 åbnede Musik Galleriet i Ansager hos Familien Engelbrecht. Her bor Rie og Helge Engelbrecht i ejendommen Søndergade 20 med tre af deres fem børn i det, der også er Ries barndomshjem. I det gamle tømrerværksted drev Ries forældre Anna og Sigurd Hansen tømrerforretning til slutningen af 80'erne, hvorefter de gik på pension og flyttede ned i et lille aftægtshus i baghaven. I 1990 blev værkstedet ombygget til dét, der i dag er en god del af Musik Galleriet, uden at Rie og Helge dog havde tænkt på den anvendelsesmulighed.

I 1995 flyttede Helges mor, Grethe Engelbrecht efter 73 års liv og virke i Grindsted til Ansager og ind i det ombyggede tømrerværksted. Fra sin tid i Grindsted var hun vant til mange besøgende, der kom for at se hendes arbejde med bl.a. jydepotter og billedkunst. Hun var også kendt for gennem mange år at have virket som foredragsholder over det ganske land. Nu blev det så med base i Ansager og også her fik hun fra starten mange besøg. Hendes datter Tove Engelbrecht overtog i 1995 officielt sin mors hverv som egnens jydepottekone.

Tre uger før Pinse i 1999 foreslog Helge sin kone, sin mor og sin søster at starte Musik Galleriet og blande kortene, så huset på én gang kunne fungere som et lille og levende oplevelses- og besøgssted med mulighed for at forene billedkunst, pottekunst, foredrag, fortælling og også musik, som altid har været en stor del af Helges liv. I tillæg til familiens egne virkefelter skabtes plads også til udefra kommende kunstneres værker og samtidig slog Grethe Engelbrecht selv døren op for publikum til aftægtshuset, som hun nu var flyttet ind i og havde givet navnet Englehuset.

Familien Engelbrecht mærkede med det samme stor interesse for projektet, ikke bare lokalt – nej folk kørte gerne langvejs fra til Ansager for en oplevelse i Musik Galleriet. Og sådan har det været lige siden. Musik Galleriet har hele vejen udvidet, bygget om og bygget til. Først gjaldt det garagen, som allerede efter første sæson blev lagt sammen med galleriet. Året efter gjaldt det bygning af en hel længe med køkkenfaciliteter, lager og personalerum. Senere fulgte endnu en tilbygning til det gamle tømrerværksted og i 2003 blev Rie og Helge Engelbrecht tilbudt at købe naboejendommen ned mod Ansager Å. Det åbnede nye muligheder for et backstagehus, ekstra kontor- og lagerlokaler og ikke mindst en parklignende stor have med mulighed for friluftskoncerter og udeliv, Mariehaven. På Musik Galleriets 10 års fødselsdag 24. maj 2009 blev  Mariehaven åbnet og indviet med en stor jubilæumskoncert med mere end 1000 tilhørere og blev med det samme kendt viden om især ved de store koncerter kaldet SOMMERSANG I MARIEHAVEN som stedet, der kunne forene det bedste fra slotskoncerter og festivals.

I dag besøges Musik Galleriet og Mariehaven af et tusindtalligt publikum, af foreninger, firmaer, selskaber, udflugter, grupper og besøgende i skøn forening , året rundt. Ofte er det til arrangementer inden døre i Musik Galleriet med titlen »En aften i Musik Galleriet hos Familien Engelbrecht i Ansager«, hvor det handler om foredrag og fortælling ved Rie og Helge Engelbrecht fra »Båret på englevinger« til »Så spil da, knejt!«, besøg i Englehuset, fællessang med tilhørende kaffe og kage og med mulighed for at se Musik Galleriets egne udstillinger. Men også deciderede koncerter har for alvor fundet sin form i Musik Galleriet. Akustiske koncerter med Helges gruppe Neighbours er blevet lidt af et tilløbsstykke ligesom også andre typer koncerter og foredrag har kunnet få folk op af stolene for at sætte kursen mod Ansager og Vestjylland. Herudover gælder det mange private arrangementer, fødselsdage, jubilæum og andet, som lokker gæster til Ansager.
Udenfor i Mariehaven gælder det SOMMERSANG I MARIEHAVEN og også andre typer arrangementer bl.a. Folk og musik.

Klargøring i Mariehaven inden åbningsdagen den 24. maj 2009.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

12. + 13. + 14. oktober

NEIGHBOURS – I DET AKUSTISKE HJØRNE
Musik Galleriet, Ansager

Hver aften kl. 19.30 • Dørene åbnes kl. 18.30
Billetpris: kr. 350,- • Klik her for køb af billetter